Image

Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Giriş Koşulları 

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Yazılı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (4 Kasım 1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)
 3. Türkiye’deki üniversitelerin, 4 yıllık örgün lisans eğitimi veren fakültelerinin;
 • İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik, İstatistik, Bankacılık ve Finans Bölümleri ile Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği Bölümlerini,
 • Ya da diğer Mühendislik Bölümlerinden mezun olmakla birlikte kabul edilen lisans bölümlerinin herhangi birinde yüksek lisans programını

veya bunların yetkili makamlarca onaylanmış yurtdışı eşitlerinden birini bitirmiş olmak veya 4 Kasım 2012 tarihine kadar bitirecek olup bu durumu aynı tarih itibariyle belgeleyebilmek,

 1. Sınav tarihinden geriye doğru son iki yıl içerisinde;
 • TOEFL sınavından en az 70 (IBT)puan veya,
 • IELTS sınavından en az 6,5 puan veya,
 • TOEIC sınavından en az 800 puan veya,
 • KPDS sınavından en az 80 puan (B seviyesi)

almış olmak ve bunu belgelemek.
Ancak;

 • Robert Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Lisesi veya Tarsus Amerikan Lisesi’nden mezun olanlar,
 • Lisans veya lisansüstü eğitimlerini; Boğaziçi, O.D.T.Ü., Bilkent, Sabancı veya Koç Üniversitelerinde tamamlamış olanlar,
 • Lise, lisans veya lisansüstü eğitimini yurtdışındaki resmi dili İngilizce olan ülkelerde tamamlamış olanlar

için yukarıda ifade edilen yabancı dil yeterlilik sınav puanı aranmaz. (Bankaca ayrı bir yabancı dil sınavı yapılmayacaktır.)

 1. Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olmak ve bunu belgelemek,
 2. Daha önce Müfettiş Yardımcılığı Sınavı başta olmak üzere Bankanın sınavlarından birine katılmış olup, görüşme aşamasında başarısız sayılmamış olmak,
 3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 4. Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve teftiş koşullarından doğan yolculuklara elverişli olmak.
Başvuru Biçimi

Sınava katılacakların; en geç 24 Ekim 2012 Çarşamba günü  saat 18:00’e kadar  başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınav Biçimi, Yeri ve Tarihi

Sınavlar, yazılı sınav ve görüşme olmak üzere iki bölümdür.

 1. Yazılı sınav;
 • Genel yetenek testi,
 • Güncel ekonomi – finans testi,
 • Türkçe kompozisyon yazımından oluşmaktadır.
 1. Yazılı sınav 4 Kasım 2012 Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılacaktır. Sınav yeri ve saati adaylara gönderilecek sınava katılma belgelerinde belirtilecektir.
 1. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar görüşmeye davet edilir.
 1. Görüşmeler;
 • Adayların kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin tespiti,
 • Kişilik özelliklerinin ve Müfettişlik mesleğine uygunluklarının değerlendirilmesi

aşamalarından oluşur.

 1. Yazılı sınav ve görüşmelerden başarıyla geçen adaylardan, sağlık durumlarının işe uygunluğu açısından sağlık muayenesi yaptırmaları istenir. Eş anlı olarak da, haklarında muhtelif yönlerden araştırma ve istihbarat yaptırılır. Belirtilen bütün aşamaların sonuçlarının olumlu olması halinde ve kadro ihtiyaçları limiti dahilinde, adaylar Stajyer Müfettiş Yardımcısı unvanıyla işe başlatılırlar.
Ek Bilgi:

Sınava ilişkin her türlü ek bilgi, telefonla veya elektronik posta vasıtasıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan öğrenilebilir.
Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
Sabancı Center 4. Levent, 34330 İSTANBUL
E-Posta Adresi : ik.teftis@akbank.com
Tel : (0212) 385 62 13
Faks: (0212) 282 63 66 – 279 02 89

Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlı
Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)
Tecrübe: Tecrübesiz adaylar

Image

Genel nitelikler:

 • 27 yaşını doldurmamış olmak,
 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Bankacılık ve Finans, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümleri veya bunların yetkili makamlarca onaylanmış yurtdışı eşitlerinden mezun olmak,
 • Son 2 yıl içerisinde alınan 80 IBT TOEFL veya 780 TOEIC veya 6,5 IELTS veya 80 KPDS yabancı dil sınavları sonuç belgesi, (Eğitim Dilinin tamamı ingilizce olan üniversitelerden mezun adaylarda yukarıdaki belgeler aranmayacaktır. Daha önce sözkonusu sınavlara katılmamış adaylarımızın başvuruları kabul edilecek ancak geçerli puanı gösterir belge mülakat aşamasında talep edilecektir.)
 • Erkek adaylar için sınav tarihi itibari ile askerliğini yapmış olmak veya en az 2 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak
 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahate elverişli olmak,
 • Daha önce bankamızın herhangi bir sınavına bir kereden fazla katılmamış olmak,
 • Resmi dairelere, kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak,
 • Bilgi donanımlarını destekleyen iletişim yeteneği ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

Yukarıdaki kriterlere uygun adayların 30 Ekim 2012 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Ön değerlendirmede başvurusu uygun bulunan adaylar 10 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşecek olan sınava SMS ile davet edilecektir.  Adaylar ikamet adreslerine en yakın sınav merkezlerine ( İstanbul, Ankara, İzmir) davet edilecektir.  Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere 2 bölümden oluşacaktır. Yazılı sınavlar; Bilim Sınavı, Genel Yetenek Sınavı, Türkçe Kompozisyon sınavlarından oluşacaktır. Yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı dereceleri dikkate alınarak mülakata davet edileceklerdir.
Adayların özgeçmişlerine vesikalık fotograflarını eklemeleri ve sınava kimlik belgeleri ile katılımları gerekmektedir.

 • Bankanın birimlerinin ve şubelerinin bütün işlemlerinin, faaliyetlerinin ve bunlarla ilgili süreçlerin yasal mevzuata, iç düzenlemelere bankacılık ilkelerine uygunluğunun yıllık denetim planı çerçevesinde denetlenmesi,
 • Dolandırıcılık şüphesi veya önemli operasyonel hataların, eksikliklerin incelenmesi ve raporlanması,
 • Her teftiş sonucunda tespit edilen bulgulara dayanarak öneriler geliştirilmesi

 Firmanın ilana eklediği diğer bilgiler:

Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlı
Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)
Tecrübe: Tecrübesiz adaylar
Askerlik Durumu: Yapıldı,Muaf,Tecilli

Image

Genel nitelikler:

 • Üniversitelerin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik veya İstatistik bölümlerinden mezun,
 • Sigortacılık veya finans alanında iç denetim ya da bağımsız denetim tecrübesi olan,
 • Tercihen bağımsız denetim firmalarının finansal denetim bölümlerinde 1-3 yıl deneyim sahibi,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi kuvvetli,
 • İleri düzeyde İngilizce bilen,
 • MS Office uygulamalarını ileri düzeyde kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 1 yıl ertelemiş.

 İş tanımı:
Şirketimizin Teftiş Kurulu’nda görevlendirilmek üzere müfettiş/müfettiş yardımcısı arıyoruz.

 • Şirket faaliyetlerinin mevcut düzenlemeler ile şirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve üretilen verinin doğruluğu konusunda güvence sağlamak,
 • Şirket faaliyetlerine yönelik iç denetim çalışmalarını denetim planları dahilinde gerçekleştirmek ve raporlamak,
 • İç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin yeterlilik ve etkinliklerini değerlendirmek.

 Firmanın ilana eklediği diğer bilgiler:

Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlı
Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)
Tecrübe: 1 – 3 yıl tecrübeli adaylar

Image

Image

Yapı ve Kredi Bankası’nın iştiraklerinden Yapı Kredi Leasing bünyesinde görevlendirilmek üzere ‘Müfettiş Yardımcısı/Müfettiş‘ arayışımız bulunmaktadır.

 • Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • Benzer pozisyonda en az 2 yıl deneyimli,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
 • Öğrenmeye ve gelişime açık,
 • Problem çözme yeteneği gelişmiş,
 • Detaylara önem veren,
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s