denizbank28

2742_r1_c1

Bank Pozitif Müfettiş Yardımcısı
Genel Nitelikler:
Üniversitelerin İktisadi Ve İdari Bilimler, Siyasal Bilimler, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik Fakülteleri/Bölümlerinden Mezun,
İlgili pozisyonda 1 yıla kadar tecrübesi olan,
İleri düzey İngilizce bilgisine sahip ve bunu mezun olduğu okul veya başvuru tarihinden iki yıl öncesine kadar almış olduğu uluslararası kabul görmüş bir sertifika ile belgeleyen,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmayan,
İletişim becerisi yüksek, olumlu yaklaşıma sahip, ekip çalışmasına yatkın, analitik yönü gelişmiş,
İç denetim alanındaki yeniliklere açık, kişisel gelişime önem veren, hedef ve başarı odaklı çalışan

İş Tanımı:
Sektör uygulamalarında farklılık yaratarak hızla büyüyen, dinamik ve yabancı ortaklı yatırım bankamızın faaliyetlerine değer katmayı amaç edinmiş,

Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

 

asyafinans_logo

Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere “Müfettiş Yardımcıları” ve “Bilgi Sistemleri Müfettiş Yardımcıları” alınacaktır.

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak
 • 01.01.1987 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak
 • Erkek adaylar için, askerlik görevini fiilen yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olmak ve bunu belgelemek
 • Katılım Bankacılığı alanında çalışmaya istekli olmak
 • Analitik düşünmek ve çözüm üretebilmek
 • Sonuç odaklı çalışmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak
 • Araştırmacı ve öğrenmeye açık olmak
 • İyi derecede İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmek (Banka tarafından İngilizce sınavı yapılacak olup Fransızca ve Almanca sınavı yapılmayacaktır. Sonuç belgeleri mülakat aşamasında istenecektir. Son 2 yıl içinde alınan sonuçlar geçerli olacaktır.)

İNGİLİZCE
SINAV / KURUM ADI PUAN / SEVİYE
TOEFL(IBT) 75
IELTS 6,5
KPDS/YDS 80
FRANSIZCA KPDS/YDS 80
ALMANCA KPDS/YDS 80

 

 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve teftiş görevinin gerektirdiği seyahatlere elverişli olmak (Bu durumun, sınavı kazananlarca sağlık raporu ile belgelendirilmesi istenecektir.)
 • Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü bulunmamak
 • Türkiye’deki üniversitelerin dört yıllık örgün lisans eğitimi veren fakültelerinin;

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Matematik, Fizik, İnşaat Mühendisliği ve bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümler, Finans Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Sistem ve Kontrol Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak*

Mühendislik bölümlerinden ( İşletme, Finans, Endüstri Mühendislikleri hariç ) mezun olmakla birlikte; İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık/Finans alanında bir yüksek lisans programını veya bunların yetkili makamlarca onaylı yurtdışı eşitlerinden birini bitirmiş olmak (Bu koşul sadece Müfettiş yardımcıları için geçerlidir.)*

*Adayların 2013 Temmuz ayı itibarı ile mezuniyet belgelerini almaları gerekmektedir.

Ayrıca Mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar arasından bilgi sistemleri alanında görevlendirilecekBilgi Sistemleri Müfettiş Yardımcıları seçilecektir.

SINAV KONULARI

 • Genel Yetenek
 • Genel Kültür
 • Genel Bilgi (Müfettiş Yardımcısı adayları Hukuk, İktisat, Muhasebe, Bankacılık ve Finans Alanında, BS Müfettiş Yardımcısı adayları ise Bilgi Sistemleri Alanında sınava tabi tutulacaktır.)
 • Yabancı Dil (Yukarıda belirtilen yeterlilik şartlarını sağlayan adaylar muaf olacaktır.)

SINAV BAŞVURUSU

 • Sınava katılmak isteyenlerin başvurularını, 25.04.2013 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Adayların başvuru formlarında T.C. kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur. Tüm başvurular ve sınav sonuçları gizli tutulacaktır.
 • Yapılan başvurular arasından gerçekleştirilecek değerlendirme sonucu sınava katılması uygun bulunan adaylara sınav tarihi, yeri ve içeriği hakkındaki bilgiler elektronik posta aracılığıyla gönderileceğinden, başvuru sırasında mutlaka geçerli ve kullanılan bir elektronik posta adresi belirtilmelidir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 04.05.2013 tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Trabzon illerinde yapılacak olup detaylar sınavdan önce bildirilecektir.

İŞ TANIMI:

Müfettiş Yardımcısı: Bankanın yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm Şubeleri, Genel Müdürlük Birimleri ve konsolidasyona tabi ortaklıklarında gerçekleştirilen tüm işlemlerin bankacılık ilke ve mevzuatı ile banka hedef, politika ve prosedürlerine uygunluğunu, banka faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin etkinliğini denetlemek; teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

BT Müfettiş Yardımcısı: Bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıkların faaliyetlerini gerçekleştirmede kullandığı tüm bilgi sistemleri organizasyonunun, unsurlarının, iş süreçlerinin ve bunlarla ilgili tesis edilen iç kontrollerin nitelik, işleyiş, yeterlilik, bütünlük, güvenlik ve güvenilirliklerini değerlendirmek.

Kariyer Yolları
Bankamızda müfettiş yardımcısı olarak çalışma süresi 18 – 24 aydır. Bu süreyi dolduran Müfettiş Yardımcıları performans değerlendirmeleri çerçevesinde ‘Yetki Sınavı’na girerler ve başarılı olanlar re’sen teftiş yapmak üzere ‘Yetkili Müfettiş Yardımcısı’ unvanı alırlar.
Yetkili Müfettiş Yardımcıları 18 ay çalıştıktan sonra performansları doğrultusunda  “Yeterlilik Sınavı’na girerler ve sınavda başarılı olanlar ‘Müfettiş’ unvanını alırlar.
Müfettişler Bankamız ihtiyaçları çerçevesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde veya Bankamızın diğer birimlerinde görevlendirilebilirler.

Ücret ve Haklar
Müfettiş Yardımcıları, Bankamızdaki diğer çalışanlar gibi, 12 aylık maaş ödemesinin yanında yılda 4 defa ikramiye ve 1 defa performansa bağlı prim alırlar.
Bankamızda, değişen koşullar çerçevesinde yılda 1 kez ücret artışı gerçekleştirilmektedir.
Maaşa ek olarak, İstanbul dışında daha fazla olmak üzere, günlük harcırah alınır. İstanbul dışı görevlendirilmelerde, günün şartlarına uygun olarak belirlenen limitler dahilinde, Kurul üyelerinin görev yerine ulaşım, konaklama ve yemek harcamaları da karşılanır.
Bankamız tarafından belirlenen (TOEFL gibi) yabancı dil sınavlarında yeterli puanı alan çalışanlarımıza 1,2 ve 3. seviye olmak üzere yabancı dil tazminatı verilmektedir.
Ayrıca Bankamız tarafından belirlenen, yurt içinde ve yurt dışında kabul gören mesleki sertifikalar için tazminat ödenmektedir.
Banka tarafından özel sağlık sigortası yapılmakta olup sigorta kapsamındaki sağlık harcamaları Banka tarafından belirli oranlarda karşılanmaktadır.

2047-3_r3_c1

MÜFETTİŞ YARDIMCISI

Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

1989 yılında faaliyetlerine başlayan Kuveyt Türk Katılım Bankası 2012 sonu itibariyle 19 milyar TL’ye ulaşan aktif büyüklüğü, 13 milyar TL’ye ulaşan toplanan fonları, 220’yi bulan şube sayısı ve 4.000’e ulaşan çalışan sayısı ile “Sağlam Bankacılık” ilkesi doğrultusunda ilk 10 banka arasına girme hedefiyle büyümeye devam etmektedir. Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamak isteyen Kuveyt Türk, Katılım Bankaları arasındaki öncü konumunu yaptığı atılımlar ile desteklemeye devam etmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu adına Bankanın Genel Müdürlüğü ile yurtiçi ve yurtdışı şube ve iştiraklerinde denetim görevini yerine getirmekte, ihtiyaç duyulan alanlarda inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adaylar müfettiş yardımcısı olarak Teftiş Kurulu bünyesine katılmakta ve eğitim programının ardından görevlerine başlamaktadırlar. İstanbul merkezli olarak görev yapan Teftiş Kurulu üyeleri yılın belli dönemlerinde İstanbul dışında da teftiş faaliyetlerini yerine getirmektedirler.

Ücretlerine ek olarak İstanbul içinde ve dışında farklı tutarlarda olmak üzere harcırah alan Teftiş Kurulu üyeleri ayrıca dil tazminatı ve performans primi almaktadır. Şehir dışı görevlendirmelerde ulaşım ve konaklama masrafları karşılanan müfettişler Banka’nın sağladığı özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik ve diğer yan haklardan da yararlanmaktadırlar.

İŞE ALIM SÜRECİ

A) ÖN DEĞERLENDİRME

06 Mayıs 2013 tarihine kadar yapılacak başvurular için Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ön değerlendirme yapılacak ve gelen başvurular arasından aşağıda belirtilen kriterleri karşılayan adaylar belirlenecektir.

B) YAZILI SINAV

Ön değerlendirme sonucuna göre belirlenen adaylar e-posta aracılığı ile yazılı sınava davet edilecektir.

Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri 

Sınav 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecektir.

Yazılı sınav yeri ve zamanı başvuruları kabul edilen adaylara elektronik posta yoluyla ayrıca bildirilecektir.

Yazılı Sınav Konuları 

1-Genel Yetenek ve Genel Kültür

2-Bilim Sınavı

 • Mikro İktisat
 • Makro İktisat
 • Uluslararası İktisat
 • Para ve Banka
 • Türkiye Ekonomisi
 • Güncel Ekonomik Gelişmeler
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Mali Tablolar Analizi
 • İşletme ve Finans
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Ticaret Hukuku

3-Yazılı Anlatım (Güncel Ekonomik Gelişmeler Hakkında Kompozisyon)

4-İngilizce Testi ve Çeviri

Önemli Not; Adayların yazılı sınav sırasında yanlarında kurşun kalem ve silgi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulundurmaları gerekmektedir.

C) MÜLAKAT

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar mülakata davet edileceklerdir. Mülakatlar 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup 1. aşama İstanbul ve Ankara’da, 2. aşama ise İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

D) TEKLİF

Yukarıda belirtilen aşamaları başarıyla geçen adaylara teklif yapılacaktır.

E) GENEL NİTELİKLER:

 • Türkiye’deki üniversitelerin (veya bunların yetkili makamlarca onaylı yurtdışı eşitlerinin) dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Temmuz 2013 içerisinde mezun olacak durumda olmak
 • İktisat
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Ekonometri
 • Maliye
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Bankacılık/Finans
 • Uluslararası Ticaret
 • İİBF’nin Diğer Bölümleri
 • Hukuk
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • İstatistik
 • Matematik
 • Matematik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • İşletme Mühendisliği
 • Sistem Mühendisliği
 • Yukarıda sayılan bölümler dışında diğer mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık/Finans alanında yüksek lisans programını veya bunların yetkili makamlarca onaylı yurtdışı eşitlerinden birini bitirmiş olmak ya da Temmuz 2013 içerisinde bitirecek durumda olmak
 • T.C. vatandaşı olmak
 • 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak
 • Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Müşteri ve başarı odaklı olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak
 • Etkin iletişim becerilerine sahip olmak
 • Planlama ve organizasyon becerisi yüksek olmak
 • Analitik düşünme becerisine sahip olmak
 • Yoğun iş temposuna ve strese dayanıklı olmak
 • Yeniliklere açık olmak

Görev Tanımı

Banka Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve mesleki standartlar çerçevesinde ve ilgili iç/dış mevzuata uygun şekilde teftiş görevini yerine getirmek

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s